مصطفی هاشمی‌ طبا عنوان کرد در سند تحولی که دولت ارائه داده صدها مساله بدون اینکه اولویت مشخص باشد، مطرح شده است. درحالی که برای مدیریت کشور باید اولویت بندی کرده و به مردم صادقانه بگوید که چه کارهایی را می توان کرد و چه کارهایی را نمی‌توان انجام داد.

او با اشاره به اینکه به نظر می‌آید سیاست مشخصی برای آینده کشور نداریم به نامه نیوز گفت: «درست است که مردم درگیر مشکلاتی مثل گرانی و تورم هستند و این یک خطر و مشکل جدی است اما به نظر می‌رسد که خطراتی که در آینده ما را تهدید می‌کند، به مراتب بزرگ‌تر است».