نمایندگی ایران در سازمان ملل در بیانیه‌ای دلایل مخالفت ایران با تعلیق روسیه در شورای حقوق بشر را توضیح داد.

به گزارش ایسنا،  در این بیانیه آمده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران معتقد است حاکمیت و تمامیت ارضی تمام کشورها باید به طور کامل مورد احترام بوده و امنیت و ایمنی تمام غیرنظامیان تضمین ‌شود. در عین‌حال ایران متن پیش نویس قطعنامه حاضر را داری انگیزه های سیاسی می داند که بی طرفی سازمان ملل را خدشه دار می‌کند. ما بر این باوریم که حقوق بشر نباید قربانی ملاحظات سیاسی کوته بینانه باشد.»

بنابر این گزارش، مجمع عمومی سازمان ملل با ۹۳ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۵۸ رأی ممتنع، روسیه را از شورای حقوق بشر تعلیق کرد. ایران  در این جلسه رای مخالف داد.