وزیر کشور گفت: با افراد ترویج دهنده تفکر و جریان تکفیری و عاملان حادثه تروریستی مشهد برخورد خواهد شد.

به گزارش ایرنا، احمد وحیدی درباره جنایت روز سه شنبه در حرم امام رضا (ع) گفت: ایران و افغانستان از یک ملت هستند که از ریشه و سابقه تمدنی مشترک برخوردارند و دشمن تلاش در ایران هراسی بین مردم افغانستان و افغانستان هراسی بین مردم ایران دارد که موفق نخواهند شد.