نماینده مردم شیراز در مجلس، گفت: تاکنون در کمیسیون امنیت ملی گزارش کتبی‌ در این مورد از پیش‌نویس توافق احتمالی نداشتیم که بخواهیم روی آن اظهارنظر کنیم اما از مسئولان وزارت امور خارجه هم آقای امیرعبداللهیان و هم آقای باقری در جلسات مختلف بارها تاکید کردند که خطوط قرمز را رعایت کردند، از این خطوط عبور نکردند.

ابراهیم عزیزی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با اظهارنظرهای برخی نمایندگان پیرامون مذاکرات هسته‌ای و اینکه گفته می‌شود برخی نمایندگان به یک متن پیش‌نویس دسترسی دارند، گفت: اینکه نمایندگان مجلس درخصوص مذاکرات اظهارنظر کنند، هیچ منعی ندارد به هرحال نماینده می‌تواند اظهارنظر کند، اما اینکه الان این اظهارنظر با اطلاعاتی که ما داریم با هم یکی هستند؟ خب اینجا مساله متفاوت است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به این مساله که «در افکار عمومی اینطور احساس می‌شود که یک گروه سیاسی مشخص از درون مجلس در مسیر مذاکرات سنگ اندازی می‌کنند»، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران براساس منافع ملی عمل می‌کند، ضمن احترام به دیدگاه‌های همه جریان‌های سیاسی، ما باید براساس منافع ملی عمل کنیم و منافع ملی ما هم امروز حکم می‌کند که با منطق با همه مسائل برخورد کنیم و خطوط قرمزی را هم برای منافع ملی ترسیم کنیم. من فکر می‌کنم که تا الان تیم مذاکره‌کننده در وین مبتنی بر حفظ منافع ملی و با یک نگاه به آینده و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران، مسیر خود را ترسیم کرده و کار را پیش می‌برند.