دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا گفت: جنگ اوکراین موجب کاهش قدرت آمریکا، ناتو و اروپا شده است البته روسیه هم خسارت دیده و بزرگترین خسارت این کشور در میدان افکار عمومی جهان و کاهش قدرت دیپلماسی عمومی روسیه رقم خورده است.

به گزارش ایرنا، سردار صفوی بیان کرد: سرنوشت جغرافیایی اوکراین و روسیه به هم گره خورده است و اگر آمریکایی‌ها و ناتو موفق می‌شدند اوکراین را به عضویت ناتو در بیاورند و سیستم‌های موشکی، پدافند هوایی و تسلیحات شان را در اوکراین مستقر کنند، مسکو در معرض تهدید جدی قرار می‌گرفت بنابراین نگاه روسیه به اوکراین، مبتنی بر امنیت ملی است.