فرماندار سابق تهران گفت: در شهر تهران روزانه سه تجمع کشوری داریم اما تلاش شد این تجمعات به خوبی مدیریت شود.به گزارش ایلنا، عیسی فرهادی، فرماندار سابق تهران گفت: در این ۱۰ سال خدمات و تلاش های زیادی انجام شده است و ۱۲ انتخابات برگزار شده است و در ۵ انتخابات از ۱۷ هزار نفر با امکانات محدود ثبت نام انجام داده ایم. وی ادامه داد: در شهر تهران روزانه سه تجمع کشوری داریم اما تلاش شد این تجمعات به خوبی مدیریت شود همچنین در وقایع ۹۶ و ۹۸ نیز با هماهنگی شورای تامین به خوبی مدیریت شد.