جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اظهارات یک مقام آمریکایی که گفته ما در هر جای منطقه و دنیا حضور یافتیم، سپاه قبل از ما آنجا بوده است، تصریح کرد: پاسداری از انقلاب اسلامی نه فضا می‌شناسد، نه موضوع.

به گزارش ایرنا سردار فدوی خاطرنشان کرد: ما می‌توانیم بگوییم که در همه توطئه‌هایی که دشمنان علیه ما برقرار کرده‌اند پیروز شده‌ایم.