وزیر امور خارجه تاکید کرد: ایران به دنبال یک توافق خوب، اما در چارچوب منافع ملی و با رعایت خطوط قرمز خود در مذاکرات است.

به گزارش ایلنا، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ‌کننده ارشد مذاکرات وین و  حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه امشب در خصوص آخرین وضعیت گفت‌وگوها در وین بحث و تبادل نظر کردند.

بورل ضمن مرور آخرین تحولات مذاکرات وین، بحران در اوکراین را دارای عواقب جدی برای سیاست جهانی و اروپا توصیف کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با مرور تلاش‌های فراوان همه طرف‌ها تاکید کرد که مذاکرات وین به مرحله حساسی رسیده و نیازمند تصمیمات جدی از سوی همه است.امیرعبداللهیان نیز در این گفت‌و‌گوی تلفنی ضمن تشکر از تلاش‌های جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ‌کننده مذاکرات و انریکه مورا، مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا گفت که انتخاب قطعی جمهوری اسلامی ایران عدم عبور از خطوط قرمز خود است. وی با اشاره به آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای حصول یک توافق خوب، بر لزوم اخذ تصمیم سیاسی توسط طرف مقابل تاکید کرد و اظهار داشت: ایران به دنبال یک توافق خوب، اما در چارچوب منافع ملی و با رعایت خطوط قرمز خود در مذاکرات است.

وزیر امور خارجه در مورد بحران اوکراین نیز خواستار حل و فصل آن از طریق سیاسی شد.

وزیر امور خارجه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ‌کننده ارشد مذاکرات وین تاکید کردند که مذاکرات به مرحله حساس و مهمی رسیده و همه طرف‌ها بخش عمده مسیر را به خوبی طی کرده‌اند.