مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: اگر رئیس مجلس نظام جمهوری اسلامی دچار اتهاماتی باشد که با شفافیت به آن‌ها رسیدگی نشده چنین وضعیتی برای این نظام برخاسته از انقلاب و خون شهدا شایسته نیست و اگر روشن شود که این اتهامات وارد نبوده و او از شائبه‌های مطرح‌شده منزه است، تکیه زدن بر این جایگاه برای او نیز مباح می‌شود.

طبق نوشته وی اگر درباره فایل صوتی پرسروصدایی که در روز‌های اخیر نقل تمام محافل شده و هرروز بیشتر و بیشتر مطرح می‌شود بخواهیم نظری واقع‌بینانه بدهیم باید بگوییم بهترین راه این است که مطالب مطرح‌شده در آن توسط دستگاه‌های نظارتی و قضایی موردبررسی قرار بگیرند و با شفافیت کامل به تمام جزئیات آن رسیدگی شود و نتیجه بررسی‌ها و رسیدگی‌ها نیز بدون هیچ ابهامی به اطلاع مردم برسد.