معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه تاکید کرد: از مجموع حدود ۳۸۰۰ ایرانی زندانی در خارج از کشور، فقط دو هزار نفر در ترکیه هستند.

به گزارش ایلنا،‌ کاظم غریب‌آبادی  با بیان اینکه وظیفه حاکمیت در بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی دفاع از حقوق این زندانی‌ها است، حتی اگر مجرم هم باشند، یادآور شد: برخی از این زندانیان ایرانی خارج از کشور شرایط مناسبی ندارند.