یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: بعد از پیروزی انقلاب، نگاه اسلام سیاسی که گرایش سختی به دولت‌سازی و تصاحب قدرت دارد، در میان برخی مسئولان جایگزین اسلام سیاست‌اندیش شد. مخالفان داخلی نیز تحمل و صبر لازم را نداشتند و زودتر از حد تصور دست به اسلحه بردند. مخالفان قسم خورده نظام در مرزها و فرامرزها شرایطی را به وجود آوردند که در سال‌های بعد از دهه شصت، دست کشیدن از آزادی در دستور کار برخی‌ها قرار گرفت.

غلامرضا انصاری یادآور شد: اسلام سیاست‌اندیش که گرایش قالب به ملت‌سازی ‌و قدرت نرم داشت، در بین توده‌های تشنه معنویت به سرعت نفوذ کرد. روشنفکران دینی و دانشگاهی؛ مثل شهید مطهری و شهید دکتر شریعتی این تفکر را تئوریزه کرده و شرایطی را به وجود آوردند تا آن خلاء معنویتی را از عمق به سطح بیاورند و این جنبش عمیق اجتماعی را در نسل‌های جوان خوداتکاء و خودباور متولد کنند.

وی تصریح کرد: نگاه و بیان امام اینگونه بود که حتی مارکسیست‌ها در جمهوری اسلامی هم می‌توانند آزاد باشند. معاندین انقلاب و حکومت تا زمانی که دست به اسلحه نبردند و مبارزه مسلحانه را آغاز نکردند می‌توانند، دیدگاه‌های خودشان را آزادانه بیان کنند. انقلاب با این ویژگی‌ها شکل گرفت و در زمان بسیار کوتاهی ارزش‌ها و موج انقلاب، در اکثر مردم دنیا و به ویژه محرومین و کسانی که تشنه اجرای عدالت در جهان به ویژه در کشورهای تحت سلطه سرمایه‌داری و مارکسیستی بودند، به سرعت قله‌های انسانیت را فتح کرد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: متاسفانه بعد از پیروزی انقلاب، نگاه اسلام سیاسی که گرایش سختی به دولت‌سازی و تصاحب قدرت دارد، در میان برخی مسئولان جایگزین اسلام سیاست‌اندیش شد. مخالفان داخلی نیز تحمل و صبر لازم را نداشتند و زودتر از حد تصور دست به اسلحه بردند. مخالفان قسم خورده نظام در مرزها و فرامرزها شرایطی را به وجود آوردند که در سال‌های بعد از دهه شصت، دست کشیدن از آزادی در دستور کار برخی‌ها قرار گرفت. جنگ تحمیلی نیز عاملی شد که امکان تحقق آزادی‌های سیاسی و اجتماعی را در جامعه ایران کمرنگ کرد. استاندار پیشین مازندران یادآور شد: دلواپسان تعبیر آزادی را به هرج و مرج نسبت می‌دهند و نگاه تنگ‌نظرانه‌ای به آزادی‌های سیاسی و اجتماعی دارند. در صورتی که ذات انسان و مردم، الهی و معنوی است و اگر بستر رشد، تبلیغ متعادل و متعالی ارزش‌های رحمانی اسلام را در دستور کار قرار دهند و بستر رشد توسعه علمی را در عرصه دانشگاهی و حوزوی به ویژه در بستر‌ علوم انسانی گسترش دهند و امکان رشد و بالندگی را در رکن اساسی سازنده کشور به وجود بیاورند، طبیعی است که می‌توانند نیاز نسل فهیم و پرسشگر امروز را جواب داده و هم با نگاه علمی در بستر اجتماعی، دغدغه‌های انسانی جامعه را برای حفظ ارزش‌ها و دغدغه‌هایی که مومنین ما دارند، ایجاد کنند.

وی گفت: متاسفانه امروز، آزادی سیاسی و اجتماعی به حداقل خود رسیده و با وجود انقلابی که با حضور ۹۸ درصدی مردم در رفراندوم قانون اساسی در فرودین سال ۵۸ شکل گرفت، برخی بخش قابل توجهی از اندیشه‌ها و تفکرات اجتماعی و خواسته‌های اساسی مردم را کنار زده و اقلیتی که بخش قابل توجهی از آن‌ها در انقلاب و پیروزی آن کمترین نقش را داشتند نگاه تنگ نظرانه خود را بر جامعه تحمیل می‌کنند.

انصاری تصریح کرد: با توجه به مشکلاتی که سیاست تقابلی در جامعه به وجود آورده، ظرفیت اجتماعی جامعه کاملا کاهش یافته است. تنها راه این است که به طور جدی، مسئولان این شجاعت را داشته باشند که در سیاست‌ها تجدیدنظر اساسی کرده و آزادی‌های مطرح شده در قانون اساسی که حاصل خون ده‌ها هزار شهید است را مغتنم بشمارند.