فرماندهی معظم کل قوا در حکمی امیر سرتیپ حاتمی را به عنوان مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور ارتش منصوب کردند.به گزارش روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در حکم آیت الله خامنه‌ای آمده است: «نظر به تجارب ارزنده، جنابعالی را به عنوان مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم.

مایلم مشورت‌های بررسی شده در تقویت ارتش را ارائه نمایید.»