نماینده نوشهر در مجلس شورای اسلامی از جلسه غیر علنی برای ارائه گزارش وزیر امورخارجه به نمایندگان درباره مذاکرات وین خبر داد.محمدعلی محسنی بندپی اظهار کرد: در این جلسه آقای امیرعبداللهیان به ارائه گزارشی درباره مذاکرات وین پرداخت و سپس ۱۰ نماینده مجلس مطالب و سوالات خود را مطرح کردند. مجددا وزیر خارجه به سوالات آن ها پاسخ داد و در نهایت رییس مجلس جمع بندی داشت.این نماینده مجلس گفت که مجموع صحبت های وزیر خارجه درباره مذکرات وین و آخرین تصمیم گیری ها بود.