امام جمعه کرج با اشاره به اقامه نماز رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در کاخ کرملین گفت: احتمال این وجود دارد که رئیس‌جمهور ما در کاخ سفید هم نماز بخواند، زیرا این نمازی که در کاخ کرملین خوانده شد پیام‌های مهمی در پی داشت. به گزارش ایرنا، نماینده ولی‌فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج با اشاره به مذاکرات هسته‌ای در وین گفت که آمریکا بهتر است که در برابر ملت قهرمان ایران عاقلانه تصمیم بگیرد.