وب سایت دولت بهار، نزدیک به هواداران رئیس دولت نهم و دهم  با انتشار تصاویری از اهدای دکترای افتخاری دانشگاه بیکنت استانبول به محمود احمدی نژاد خبر داد.

در توضیح این خبر آمده است: «به پاس خدمات احمدی‌نژاد در زمینه عمران، مدرک دکترای افتخاری دانشگاه بیکنت استانبول به وی اهدا شد.»