علیزاده طباطبایی، وکیل سیدمحمدخاتمی گفت: شکایت از شریعتمداری به هیچ کجا نمی‌رسد، چون او از کاملاً از مصونیت قضایی برخوردار است ... ایشان می‌توانند هر سندی که دارند رو کنند

به گزارش دیده بان ایران سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل محمد خاتمی در رابطه با اتهام دیدار سید محمد خاتمی با جرج سوروس: از سال گذشته بالغ بر ده شکایت علیه آقای حسین شریعتمداری صورت گرفته است، اما نکته حائز اهمیت اینجاست که ایشان از مصونیت قضایی برخوردار است.

علیزاده طباطبایی در ادامه تأکید کرد: بنده به وکالت از مهندس موسوی، آقای خاتمی و بسیاری دیگر از دوستان از این آقا شکایت کردم، اما به هیچ نتیجه‌ای نرسیدم. یک هیئت منصفه‌ای آنجا وجود دارد که کاملاً یکدست رفتار کرده و به طرف آقای شریعتمداری رأی صادر می‌کنند! هیئت‌منصفه بار‌ها اذعان کرده است که به اتفاق آرا شکایت وارد نیست! دادگاه هم اگر تابع نظر هیئت‌منصفه نباشد، تحت فشار نیرو‌های امنیتی قرارگرفته و درنهایت آن‌ها هم همان حرف هیئت‌منصفه را می‌زنند!

علیزاده طباطبایی در پایان ضمن درخواست از حسین شریعتمداری مبنی بر رو کردن سند، گفت: به همین دلیل است ما شکایت نمی‌کنیم و الا ادعای آقای شریعتمداری کاملاً خلاف واقع است و اصلاً ایشان برای سند رو کردن به شکایت نیازی ندارند! ایشان می‌توانند هر سندی که دارند رو کنند البته هیچ سندی وجود خارجی ندارد.