مذاکره‌کنندگان ارشد انگلیس و آلمان با رئیس هیئت ایرانی در مذاکرات وین دیدار و گفتگو کردند.به گزارش خبرگزاری مهر در ادامه رایزنی‌های دورهشتم مذاکرات وین، مذاکره‌کنندگان جدید انگلیس و آلمان با علی باقری رئیس هیئت ایرانی دیدار و گفتگو کردند. گفتنی است تغییر نماینده آلمان به دلیل روی کار آمدن دولت جدید این کشور و تغییر نماینده انگلیس به دلیل بازنشستگی مذاکره‌کننده قبلی صورت گرفته است.پس از این دیدارها، جلسه‌ای نیز با حضورآقای باقری، انریکه مو را معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و رؤسای سه هیئت اروپایی (از جمله هر دو مذاکره‌کننده جدید و دو مذاکره‌کننده پیشین انگلیس و آلمان) در هتل کوبورگ برگزار شد.