معاون سیاسی وزیر کشور گفت: پیگیری‌ برای تهیه یارانه احزاب جهت رونق آنها ادامه دارد و اگر بتوانیم تا پایان سال آن را فراهم کنیم، بخشی از آن به خانه احزاب و بخشی به خود احزاب، اختصاص می‌یابد.محمدباقر خرمشاد معاون سیاسی وزیر کشور درگفتگو با مهر، درخصوص راهکاری برای برطرف کردن انفعال خانه احزاب و احیای فعالیت‌های حزبی در کشور، گفت: برای اینکه در فعالیت احزاب شاهد رونق و شادابی باشیم یکی از اولین اقدامات این بود که با مرکزیت خانه احزاب دیدار کردیم. نمایندگانی از هر سه فراکسیون در این دیدار حضور داشتند و یک جلسه سه ساعته و مفصل برگزار شد.وی افزود: بعد از این دیدار نیز، با فراکسیون اصولگرایان، به صورت مجزا نشستی برگزار شد.معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: در این جلسات مقرر شد در سال جاری با توجه به زمان اندکی که باقی مانده، هزینه‌ای برای تهیه مکانی مناسب برای خانه احزاب فراهم کنیم یا دست کم مبلغی اختصاص دهیم تا تغییرات لازم در مکان فعلی اجرا شود.