مشاور امنیت ملی و نخست‌وزیر اسرائیل با محوریت ایران دیدار کردند. به گزارش ایلنا جیک سالیوان، در این دیدار گفت: اسرائیل و ایالات‌متحده روی یک استراتژی مشترک برای امنیت و منافع خودکار می‌کنند. مذاکرات در وین در رأس دستور کار این نشست بود. بنت نیز گفت: این روزها بسیار مهم هستند. آنچه در وین اتفاق می‌افتد پیامدهای عمیقی برای ثبات خاورمیانه و امنیت اسرائیل در سال‌های آینده دارد و به همین دلیل است که این یک جلسه به‌موقع است.