معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه سیاست دولت با تحریف و تقطیع اظهارات و موضع گیری‌ها، تغییر نخواهد کرد، گفت: ‌اقتصاد ما در دولت سیزدهم شرطی نیست.به گزارش خبرآنلاین، محسن رضایی در حساب کاربری خود در توئیتر، نوشت: مسیر دولت در تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و رفع تحریم‌های داخلی است.وی با بیان اینکه سیاست ما با تحریف و تقطیع اظهارات و موضع گیری ها، تغییر نخواهد کرد، تاکید کرد: ما در مذاکرات هسته‌ای جدی هستیم اما اقتصاد ما در دولت سیزدهم شرطی نیست.