امتداد نوشت:فرشاد مومنی، اقتصاددان

 

می گوید: ما الان به عنوان بخشی از بدنه کارشناسی کشور، خیلی صریح و شفاف می‌گوییم که تدابیر و تمهیداتی که در سند لایحه بودجه برای مدیریت نرخ ارز تدارک شده، فاقد وجاهت علمی و دارای پتانسیل بالای فاجعه‌سازی است. مگر نسبت دادن ندانم‌کاری‌ و اسراف منابع ارزی به جمشید بسم‌الله در گذشته گره کور سیاست‌های ارزی نابخردانه را باز کرد؟خود دوستان با کارهایی که می‌کنند، اصلا به زحمت عوامل خارجی راضی نیستند!  در این سرزمین، ما هر روز در حال شگفتی هستیم.