مهدی سعادتی پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم درباره نمازخواندنش در جلسه رسمی با وزارت خارجه گفت: نمازخواندن من زمانی بود که جلسه هنوز به صورت رسمی شروع نشده بود. بنده هم، چون روی نماز اول وقت حساس هستم، هنگامی‌که بقیه مشغول خوش وبش بودند، نمازم را خواندم. وی توضیح داد که چون جانباز است، نمی‌تواند روی زمین نماز بخواند.

روز سه‌شنبه عکس نمازخواندن مهدی سعادتی پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای با حضور وزیر امور خارجه و معاونانشان، سوژه جدید فضای مجازی شده بود.