رییس مجلس در نشست مشترک نمایندگان مجلس با مسوولان عالی قوه قضاییه با تشکر از حضور رییس قوه قضاییه و میهمانان حاضر در جلسه گفت: اگر هر کدام از قوا دغدغه جدا از هم داشته باشند، هیچ‌گاه به نتیجه و هدف نخواهند رسید، باید همه توان‌ها به سمت برنامه‌ریزی و اهداف متمرکز شود و در این جلسات از فرصت‌ها استفاده کنیم تا به اهداف ترسیم شده برسیم. محمد باقر قالیباف، همچنین بر اهمیت نظارت منسجم و هماهنگ میان مجلس و قوه قضاییه تأکید کرد و گفت: در مجلس بسیاری از گزارش‌ها در قالب ماده ۲۳۴ آماده می شود واین شکایت‌ها به قوه قضاییه ارجاع می‌شود که باید با اولویت رسیدگی شود اما متاسفانه گاهی اوقات اتفاق خاصی رخ نداده و رسیدگی نمی‌شود .وی افزود: اگر به دنبال هماهنگی اثربخش میان قوه قضاییه و مجلس هستیم، پیشنهاد می‌کنم یک کمیسیون مشترک مداوم و مستمر بین مجلس و قوه قضاییه شکل گیرد.