معاون سیاسی وزیرامورخارجه که در روز پنچ شنبه برای دیدار با مقامات کویت به این کشورعربی سفر کرده بود،گزارشی از دیدارش با وزیرامورخارجه کویت منتشرکرد .به گزارش ایسنا، علی باقری در این زمینه درصفحه توییتر خود نوشت:در روز پنچ شنبه در کویت در دیدار دوستانه با دکتر احمدناصر المحمدالصباح،وزیر خارجه و وزیر مشاور در امور هیأت وزیران و با حضور مجدی الظفیری،قائم مقام وزیر خارجه و ولید علی الخبیزی،معاون کشورهای آسیایی وزارت خارجه،توافق کردیم افقهای جدید در روابط دو کشور را با اراده و تلاش مشترک پدیدار سازیم.