سفیر یمن در تهران گفت: برخی می‌خواهند که ایران از نقش طبیعی خود در کنار یمن دست بردارد و به یک میانجی تبدیل شود که امر قابل‌قبولی نیست.

ابراهیم محمد دیلمی در گفت وگو با ایسنا افزود: به برادران عراقی خود هم نصیحت می‌کنیم اگر می‌خواهند تلاش‌های قابل‌ستایش‌شان موفقیت‌آمیز باشد نباید مسئله یمن بدون حضور طرف‌های یمنی مورد مذاکره قرار گیرد. این مقام یمنی در ایران تصریح کرد: هر تفاهمی چه در عراق و چه جای دیگر در مورد یمن اگر بدون حضور یمنی‌ها انجام شود بی معناست و هر نتیجه‌ای که در مورد یمن حاصل شود برای ما قابل اجرا نخواهد بود؛ مادامی که ما به عنوان طرف های یمنی در آن حاضر نباشیم.