رئیس کمیسته شفافیت شورای شهر تهران درباه عدم بارگذاری حقوق مدیران جدید در سامانه شفافیت گفت: با توجه به جابجایی دسترسی‌ها شاید امکان دید وجود ندارد، وگرنه حقوق مدیران بارگذاری می‌شود.

«احمد صادقی» در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به سوالی درباره‌عدم قرارگیری مصوبات شورای شهر در سامانه مصوبات شورا در دوره جدید مدیریت شهری گفت: مصوبات بارگزاری می‌شود. اما خیلی وضع خوبی ندارد. سیستم آی. تی ما ضعیف است و همیشه در رای گیری‌ها به مشکل می‌خوریم و باید حتما این مساله اصلاح شود. به هیات رئیسه اطلاع داده‌ایم که حتما این مساله را پیگیری و اصلاح کنند.

او در واکنش به اینکه آیا روندی که در دوره پنجم بوده ادامه پیدا می‌کند؟ اظهار کرد: بله مصوبات در سامانه گذاشته می‌شود. آنچه که در گذشته بار گزاری می‌شد و الان نه، شرح مذاکرات است. اگر بخواهیم ایرادی بگیریم در مورد شرح مذاکرات است که بارگزاری نمی‌شود.

او در پاسخ به سوال دیگری درباره بارگذاری حقوق مدیران شهرداری در سامانه شفافیت که تنها حقوق پایه در آن قرار می‌گرفت در حالی که میزان پاداش و مزایا مساله مهم و جای انحراف است، اظهار کرد: چیزی که در سامانه شفافیت است و باید اعمال شود برمبنای ضوابط، قوانین و دستورالعمل‌ها است. قانون مشخص می‌کند چه آیتم‌هایی گذاشته شود. دستورالعمل‌های هیات دولت و مجلس مصوب می‌کند و سلیقه‌ای نیست که امروز بگوییم آیتمی حذف یا اضافه شود.

رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران افزود: آنچه که در سامانه شفافیت چه در دوره قبل و چه الان می‌خواهد انجام شود، مبنای قانونی دارد، دستورالعمل و مصوبه مجلس و هیات دولت را دارد.

صادقی درباره سیاست‌های این دوره در بارگذاری حقوق مدیران دوره جدید مدیریت شهری گفت: براساس قانون است و هرچه که قانون مشخص کرده اجرا خواهد شد. چیزی نیست که ما بخواهیم مشخص کنیم و سلیقه‌ای عمل شود. همه موارد تعریف دارد و براساس تعریف در سامانه بارگزاری می‌شود.

او در واکنش به اینکه اما در دوره جدید هنوز بارگذاری حقوق مدیران انجام نشده است، اظهار کرد: با توجه به جابجایی دسترسی‌ها شاید امکان دید وجود ندارد، وگرنه حقوق مدیران بارگذاری می‌شود.