وزیر کشور با اشاره به علت تاخیر در تغییر استانداران در برخی استان های کشور عنوان کرد که اصل بر تغییر نیست بلکه بر شایسته سالاری است.

به گزارش ایرنا احمد وحیدی در مراسم تودیع و معارفه استاندار البرز که در سالن شهدای استانداری البرز برگزار شد، افزود: نظر دولت و وزارت کشور بر این است که اگر قرار است تغییری صورت بگیرد قرار نیست که کارها تعطیل شود و از سوی دیگر در این تغییرها اصل بر شایسته سالاری است.با این وجود تا زمانی که تغییری صورت می‌گیرد نباید هیچ کاری بر روی زمین بماند و انتظار ما از مدیران و دستگاه های اجرایی این است که منتظر تغییر نباشند بلکه تا لحظات آخر مانند استاندار سابق البرز پای کار باشند.