رئیس مجلس گفت: دخالت افراد در بودجه ریزی باید به حداقل برسد و مثلاً این‌طور نباشد که در یک بخش مانند مالیات، به‌جای سامانه‌محوری، ممیزمحور باشیم و یک فرد به‌جای تمامی ساختار اقتصادی کشور تصمیم‌گیری کند .به گزارش تسنیم، محمدباقر قالیباف در نشست شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی با حضور رؤسای کمیسیون‌ها، با تأکید بر این‌که بررسی و اصلاح احکام مهم لایحه بودجه باید در دستورکار تمامی کمیسیون‌ها قرار بگیرد، گفت: اگر احکام بودجه و سیاست‌های آن رعایت نشوند هرساله با مشکل مواجه می‌شویم.رئیس قوه مقننه با بیان این‌که “طرح اصلاح موادی از قانون آئین‌نامه داخلی مجلس را که بخشی از آن به نحوه تهیه و بررسی لایحه بودجه اشاره دارد مطالعه کرده‌ام” گفت: اولین موضوع سامانه‌محور شدن بودجه است تا دخالت افراد به حداقل برسد