مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی، نسبت به حواشی پیش آمده درمورد سخنان آیت‌الله صافی گلپایگانی واکنش نشان داد و نوشت: «با سخن آیت‌الله صافی در لزوم پایان‌دادن به قهر با برخی کشورها و تعامل با تمام دنیا برای حل مشکلات اقتصادی مردم کاملا موافقم. اما انتقاد از مراجع را حق و گاه وظیفه هر شهروند می‌دانم. اشکال مصباحیون معیارهای دوگانه آنهاست که انتقاد از مقامات هم‌سو را تبلیغ علیه نظام می‌خوانند.»