رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه شاهد تغییر شکل تهدیدات نسبت به گذشته از تهدیدات سخت مانند جنگ مستقیم به سمت تهدیدات نوین مانند حملات سایبری هستیم، خاطرنشان کرد: در همین راستا، در سال‌های اخیر، ۸ قرارگاه تخصصی در حوزه پدافند غیرعامل شامل، قرارگاه پدافند سایبری، نظامی، شیمیایی، زیستی، مردم محور، اقتصادی، پرتوی و کالبدی، در سازمان پدافند غیرعامل کشور ایجاد شده است که هدف آنها، رصد و شناسایی تهدیدات و اتخاذ راهبرد مناسب برای مقابله در برابر نوع تهدیدات است.