نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر افرادی از رده مسئولین در موضوع جاسوسی شناسایی و دستگیر شده‌اند، آنها را به مردم معرفی کنید. به گزارش ایلنا، سیدمسعود خاتمی در نشست علنی دیروز (سه شنبه، ۲۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در نطق میان دستور خود تصریح کرد: نکته بسیار حائز اهمیت در بحث امنیت، نفوذ جاسوس در رده‌های تصمیم‌گیری کشور بود که توسط سربازان گمنام شناسایی و ردیابی شدند و بعضی دستگیری و بعضی هم فراری شدند. خاتمی خطاب به نمایندگان تصریح کرد: موضوع جاسوسی مسئله‌ای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت؛ نکند این موضوع بسیار مهم به فراموشی سپرده شود. به مجلس روند پیگیری این موضوع را گزارش دهید. جاسوسانی که از سَمت نزدیکان ریاست جمهوری قبل و در مشاورین آنها، در رده‌های تصمیم‌گیری نفوذ کرده بودند و باعث به وجود آمدن خسارات فراوانی شدند. این نماینده مردم در مجلس با اشاره به موضوع نفوذ در دولت قبل اشاره کرد: تنظیم قرارداد ننگین برجام ناشی از نفوذ جاسوسان بود که تبعات آن هم اکنون برای زندگی و معیشت مردم مشکلاتی را به وجود آورده است و بر مردم و امرار معاش آنها سنگینی می کند. وی تاکید کرد: سوال این است که آیا شبکه جاسوسی شناسایی شده اند؟ آیا در رده‌های تصمیم‌گیری وزارتخانه های دیگر حضور ندارند؟ مسئولانی که در پشتیبانی این جاسوسان بودند؛ مشخص شده‌اند؟ و اگر مشخص شده‌اند تکلیف آنها چه شد؟ نکند خود آن مسئولین هم ماموریت جاسوسی داشته اند؟ تاکید می‌کنم نگویید این موضوع در حال پیگیری است و باید محرمانه باشد که خود این موضوع هم به اطلاع مجلس محترم برسانید.