نماینده اصولگرای مجلس یازدهم گفت: روال و شیوه قانونگذاری در مجلس شکل غلطی دارد که متاسفانه مشکلات جدی ایجاد کرده و منجر شده کارها به کندی پیش برود.  به گزارش برنا، جعفر قادری با اشاره به طرح شفافیت آرا افزود: نیاز است این طرح زودتر به سرانجام برسد، زیرا اگر مجلس می‌خواهد به دستگاه‌ها و مجموعه‌های دیگر  در خصوص شفافیت فشار وارد کند باید ابتدا این کار را از داخل بدنه خود آغاز کند.