حسن روحانی در نخستین پیام توئیتری پس از پایان دوره ریاست جمهوری‌اش، حمله مرگبار به نمازگزاران شیعه در قندوز را محکوم کرد. حسن روحانی در توئیتر نوشت: «در برابر کشتار بی‌رحمانه قندوز نمی‌توان سکوت کرد». او افزود: «در شرایط فعلی که گروه طالبان، حکومت را تصرف کرده است مسئولیت جان مردم افغانستان به عهده آن‌هاست».