رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به قراردادهای دوجانبه با روسیه در حوزه هسته‌ای گفت: به تفاهم رسیدیم که در مذاکرات جدید سازوکارهای متفاوتی را با هدف سرعت گرفتن کارها پایه‌گذاری کنیم. به گزارش ایلنا، اسلامی که در مسکو به سر می‌برد، در گفت‌و‌گویی مطبوعاتی با اشاره به مذاکرات خود با «آلکسی لیخاچف»، رئیس شرکت دولتی روس اتم گفت: در این نشست تفاهمات اولیه برقرار شد به نحوی که با یک تصویر روش بتوانیم پروژه‌ها و برنامه‌هایمان را در حوزه هسته‌ای سریعتر به انجام برسانیم.