درحالی که مقامات ترکیه به دیوارکشی در مرز با ایران را بدون وقفه ادامه می‌دهند، عملیات مین‌زدایی در این منطقه نیز در حال انجام است. به گزارش فرارو، هشت تیم ۱۳ نفره متخصصین مین‌زدایی ترکیه همراه با ۱۱۲ تیم پزشکی به مناطق مرزی ترکیه اعزام شده و تاکنون بیش از ۴۷۸۴ مین را خنثی کرده‌اند. این مین‌ها با کمک سگ‌های مین یاب شناسایی و سپس خنثی می‌شوند. مقامات ترکیه برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی از افغانستان به ساخت دیوار مدولار در مرز با ایران ادامه می‌دهند. تاکنون بیش از ۲۲۰ کیلومتر از این دیوار ساخته شده است.