خبرگزاری فارس، تصاویری از جلسه علنی دیروز مجلس منتشر کرد که نشان می‌دهد برخی نمایندگان در اقدامی عجیب در حال جابه‌جایی صندلی خود خارج از چارچوب تعیین‌شده در چیدمان صحن بهارستان هستند!