عصر ایران نوشت: علی مطهری در نامه‌ای به محمدمهدی حاج محمدی،‌ رئیس سازمان زندان‌ها به خبر الزام یک زندانی برای مطالعه آثار شهید مرتضی مطهری واکنش نشان داد. در این نامه آمده است: امیدوارم این خبر دروغ باشد اما اگر درست باشد نشانه یک خطای بزرگ از سوی سازمان زندان‌ها و یک ظلم بزرگ بر استاد مطهری است.  وی ادامه داده است: مستدعی است دستور فرمایید موضوع بررسی شود و چنانچه این رویه در زندان‌ها معمول است دستور لغو آن صادر شود.