به گزارش ایسنا، المندلاوی، مدیرکل موسسه شهدای عراق اعلام کرد که نام ده‌ها شهید ایرانی که در کنار عراق علیه تروریسم جنگیده و یا توسط رژیم صدام اعدام شده‌اند در این موسسه ثبت است و خانواده‌های آنان با تکمیل مدارک می‌توانند از مزایای ارائه شده از سوی این موسسه به خانواده شهدا استفاده کنند. به گفته وی در این موسسه اسامی ایرانی‌هایی که به دست نظام بعث اعدام شدند و برخی از آنان طلبه‌های حوزه هستند هم ثبت شده است. المندلاوی اضافه کرده: این اقدام موسسه به مثابه تعامل به مثل است زیرا جمهوری اسلامی ایران موسسه بزرگی به نام بنیاد شهید دارد و در آن نام هزاران شهید عراقی که در ایران شهید و یا اعدام شده‌اند ثبت شده است.