آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی خطاب به رئیس جمهوری اسلامی ایران، با تبریک ریاست جمهوری سید ابراهیم رئیسی، اظهار داشت: «سازمان ملل متحد و اینجانب شخصاً علاقمند به کار با دولت جدید تحت رهبری شما به سوی تحقق صلح و امنیت، توسعه پایدار و حقوق بشر در سراسر جهان هستیم.» وی با اشاره به اینکه ریاست جمهوری شما مصادف با دورانی خطیر برای کشور شما، منطقه و جهان بوده، افزوده است: «اینجانب برای تداوم پیشبرد ارزش‌ها و آرمان‌های مندرج در منشور ملل متحد بر روی «همکاری»  شما حساب باز می‌کنم.»