گمانه‌زنی‌هایی درباره حضور الهام یاوری، رئیس فعلی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در کابینه دولت سیزدهم مطرح است. در روزهای اخیر و پس از دیدار هیأت دولت با رهبر انقلاب این گمانه‌زنی که یاورى به عنوان معاون امور زنان و خانواده دولت سیزدهم انتخاب خواهد شد، مطرح شده است. الهام یاوری درباره اینکه آیا در کابینه دولت سیزدهم حضور خواهد داشت؟ گفت: ترجیح می‌دهم تا زمانی که آقای رئیس‌جمهور در اینباره حکم نزنند در این باره صحبت نکنم، این سوال را باید از رئیس جمهور بپرسید.