رئیس سازمان انرژی اتمی در نخستین روز فعالیت خود در این سمت گفت: ما راهبرد توسعه، تعالی و تحول‌گرایی را در راستای رفع موانع و تله‌هایی که بیگانگان به بهانه هسته‌ای بر سر راه پیشرفت کشورمان ایجاد کرده‌اند، در دستور کار داریم.  به گزارش ایلنا، محمد اسلامی افزود: مردم ما برای اینکه قله های رفیع پیشرفت را تسخیر کنند، نیازمند فعالیت بیش از پیش سازمان های موثر و تاثیرگذار همچون سازمان انرژی اتمی به عنوان محرک توسعه فناوری هستند.