عضو دفتر حفظ‎ ونشر آثار رهبری نوشت که رهبر انقلاب تاکنون واکسن خاصی را ممنوع نکرده‎‌اند. مهدی فضائلی در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: «از ابتدا تأکید رهبر انقلاب خرید واکسن مطمئن بود و خرید از مبدأ آمریکا، انگلیس و فرانسه را به‎ دلایلی مطمئن نمی‎دانستند و نمی‎دانند درعین حال همان واکسن‎‌ها اگر در کشورهای دیگر تولید شود منعی نداشته و ندارد.»