وزیر امورخارجه کشورمان در پیامی تاکید کرد که پس از چهار دهه فعالیت در عرصه دیپلماسی قصد دارد به طور تمام وقت به سراغ تحقیق و تدریس برود. محمدجواد ظریف ادامه داد: من به پیگیری و ارتقای درک جهانی و تشویق برای گفت وگوی مثبت بر مبنای همدلی، مساوات و احترام متقابل ادامه خواهم داد. وی همچنین در پیام خود خاطر نشان کرد: منتظر ادامه تبادل نظر و دیدگاه‌ها هستم. ظریف روز یک‌شنبه نیز در پیامی ویدیوئی با قدردانی از «بزرگواری‌ها و بنده نوازی‌های‌ سخاوتمندانه‌» ملت ایران و عذرخواهی به خاطر «تمامی نارسایی‌ها و کاستی‌ها»، از مردم خداحافظی کرد.