عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از برگزاری مجدد جلسه این کمیسیون برای شنیدن پاسخ‌های وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان خبر داد و گفت:  در پایان، اعضای کمیسیون برای بار دوم با اکثریت آرا برنامه‌های آقای سجادی را ضعیف و غیرتحولی دانسته و ایشان را واجد شرایط پست وزارت ورزش و جوانان ندانستند. به گزارش ایلنا، احمد راستینه هفشجانی گفت:  در این میان تلاش جریان‌های سیاسی خاص که توسط دلال‌های مشخصی به دنبال کمک به ایشان هستند نیز مطرح است.