نماینده فریدن در مجلس شورای اسلامی گفت که برخی از نمایندگان فرصت مخالف به وزرای پیشنهادی را تبدیل به سهم‌خواهی منطقه‌ای در کابینه می‌کنند که این دور از شأن نمایندگی است.

به گزارش ایسنا، حسین محمدصالحی در جلسه علنی نوبت عصر دیروز (دوشنبه) در تذکری اظهار کرد: برخی از همکاران فرصت مخالفت به وزرای پیشنهادی را تبدیل به سهم خواهی منطقه ای در کابینه می کنند. حال اینکه ما نمایندگان ملت هستیم و سهم خواهی استانی دور از شأن نمایندگی است.

وی همچنین در تذکر دیگری گفت: هیأت رئیسه ترتیبی اتخاذ کند تا اگر نماینده ای یک بار به عنوان موافق یا مخالف درباره وزیری صحبت کرد در دور بعد حذف شده تا نوبت به سایر نمایندگان برسد.

کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا نیز در تذکری اظهار کرد: هیأت رئیسه مجلس با استناد به اینکه مخالف وزیر پیشنهادی کشاورزی از بیان صحبت هایش انصراف داده اجازه صحبت موافق هم نمی دهند. این خلاف ماده ۲۰۴ آیین نامه است. در ادوار گذشته اگر مخالف صحبت نمی‌کرد موافق حق صحبت داشت.