غلامرضا بنی‌اسدی، روزنامه‌نگار در واکنش به توئیت عطاءالله مهاجرانی که در آن کشته‌های طالبان را شهید خوانده بود، طی یادداشتی با عنوان «خدا مهاجرانی را با ۵۰ هزار شهیدِ طالبان محشور کند!»، نوشت: «او کشته‌های طالبان را «شهید» خواند بی‌آنکه بگوید قربانیان طالبان را، هزاره‌های مظلوم را، دانشجویان پرپر شده را و بسیاری از مردم رنج‌کشیده افغان را چه باید نام نهاد. اگر طالبان شهیداند پس قربانیان‌شان چه عنوان می‌گیرند؟! راستی چه عجله‌ای دارند برخی‌ها که کاسه، کاسه از چشمه آبروی خود برمی‌دارند و پی تطهیر، بر سر و روی طالب‌ها می‌ریزند. و چه شتابی گرفته است آقای لندن‌نشین که به تقدیس‌شان پرداخته است.»