محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسات رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم از روز شنبه هفته آینده ( ۳۰ مرداد) آغاز می‌شود. وی با بیان اینکه بررسی وزرای پیشنهادی در کمیسیون‌ها آغاز شده، افزود: دولت برنامه کلی وزرا را در چند صفحه و در ضمیمه لیست به مجلس ارسال کرده که در سامانه بارگذاری می‌شود. مواردی همچون تجربه، تخصص مرتبط، شرح حال وزرا، برنامه و سوابق علمی و اجرایی و سایر امتیازات قابل استناد در سامانه در اختیار همه نمایندگان قرار می‌گیرد. تاکید دارم که حتما وزرا تمام برنامه‌های خود را در این سامانه قرار دهند که مورد رجوع همه نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی است.