نخست وزیر اسرائیل از کشورهای جهان خواست علیه جمهوری اسلامی اقدام کنند. نفتالی بنت در جلسه کابینه اسرائیل ضمن اشاره به نقش جمهوری اسلامی در حمله به نفتکش مرسر استریت، همچنین از قدرت‌های جهانی خواست از ادامه مذاکره با دولت ابراهیم رئیسی خودداری کنند. وی از موضع وزیران امور خارجه کشورهای عضو گروه هفت و همچنین بیانیه اتحادیه اروپا درباره حمله به نفتکش مرسر استریت استقبال و تاکید کرد که زمان صدور بیانیه علیه ایران سپری شده و وقت اقدام کردن علیه حکومت ایران فرا رسیده است.