عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور با بیان اینکه ما دغدغه و نگرانی در خصوص نحوه رعایت پروتکل‌ها در دهه محرم را داریم، گفت: به استانداران توصیه شد که به مربوطه و مسئولین هیئات رعایت پروتکل‌ها و نظارت بر آنها را تاکید کنند. وی اظهار کرد: دانشگاه‌های علوم پزشکی ناظر و سازمان تبلیغات اسلامی مسئول اجرای پروتکل‌های بهداشتی در هیئات و مراسم عزاداری ایام محرم هستند.