شهردار جدید تهران از مردم قم عذرخواهی کرد. علیرضا زاکانی که از نمایندگی مردم این شهر به دلیل احراز پست شهرداری تهران انصراف داده است، گفت: از مردم قم پوزش می‌طلبم ولی البته پیگیر مطالبات و مشکلات آنها خواهم بود همچنین از نمایندگان مجلس عذرخواهی می‌کنم که رفیق نیمه‌راه شده و مجبورم از آنها جدا شوم.